Bliv medlem

Hvordan kommer jeg til at spille bordtennis?

Ungdom:

Klubbens primære spillested er Silkeborg Sportscenter hvor vi har faste lokaler og adgang alle ugens dage året rundt. I vinterhalvåret udbyder vi også ungdoms begyndertræning i Tumlesalen i Buskelund i samarbejde med ØBG.

Træning i Buskelund Onsdage fra 17.00 – 18.30

Træning i Silkeborg Sportscenter Mandage og Onsdage fra 16.00 – 17.30

Som ungdom har du udover “bare det at komme til at spille” også en mulighed for på sigt at blive en af landets bedste spillere. Klubben arbejder målrettet med de spillere der efter et par års træning viser særlige talenter og vigtigst af alt – vilje… Vil du? Så vil vi også!

Kontakt Niels Peter Bach på npb@sbtk.dk og hør mere. kan også fanges på telefon 6010 5208 i tidsrummet 16.30 til 17.30 på hverdage ellers brug bare sms eller mail.

Senior:

Som senior begynder anbefaler vi at du starter med at deltage i vores seniortræning med instruktør. Det foregår mandage fra kl. 20.00 (første gang den 28 september 2020).

Desuden kan vi anbefale vores senioraften tirsdage fra kl. 19.00 hvor de fremmødte spiller en kongebordsturnering der sikre at alle kan være med og ikke er afhængig af om der er en, der lige matcher i niveau. Dette hold spiller alle årets 52 uger, så det er bare at troppe op. De mere aktive seniorer, som ikke er elitespillere, bruger aktivt vores facebook gruppe for også at mødes torsdag aften efter elitetræningen som slutter kl. 19.30

Endelig skal det nævnes at seniorer kan få en nøglebrik til Sportscenteret så de selv kan lave aftaler på andre tidspunkter.

Kontakt Niels Peter Bach på npb@sbtk.dk og hør mere. kan også fanges på telefon 6010 5208 i tidsrummet 16.30 til 17.30 på hverdage ellers brug bare sms.

Formiddags veteraner:

I stedet for eller Udover den traditionelle klubdeltagelse så har klubben også en stor flok formiddagsveteraner som spiller Torsdage og Tirsdage formiddage. De har ikke samme kontingent sammensætning som resten af klubben. Veteranafdelingen kombinerer bordtennis med hygge, kaffe og brød. Er du interesseret bør du kontakt Carsten Nielsen på mobil 2070 7496  og se evt. mere på http://www.sbtk.dk/veteran-afdeling/

Kontingent:

Den primære sæson (ikke elite) er fra september til og med April. For at deltage i klubbens almindelige senior  eller ungdomstræning betales der et grundkontingent på 475 Kroner pr. halvår.

Licens til Bordtennis Danmark:

Med virkning fra efteråret 2020 opkræver Bordtennis Danmark klubberne et grundbeløb for alle der spiller bordtennis i klubregi på 125 Kroner pr. år. for at fremme deltagelsen i stævner og turneringer er det samtidigt besluttet at ungdomsspillere samt veteranspillere ikke skal betale yderligere for at få en spillelicens, mens spillere i alderen 19 til 59 (regnet for det år hvor en efterårssæson starter) skal betale 250 Kroner for et år hvis de skal spille pointgivende kampe.

For at administrere dette så opkræver Silkeborg BTK grundlicensen hvert efterår sammen med kontingentet (altså en gang om året).

Klubben løser de gratis licenser løbende, mens der kun løses licens for spillere i aldersgruppen 19 til 59 efter behov (i 2020 vil det sige spillere født 1961 til 2001).

Elite og Elitebobler:

Udover den almindelige deltagelse modtager udvalgte spillere tilbud om en egentlig elitetræning mod ekstra betaling. Det er som udgangspunkt ikke et tilbud der gives de første par år da det kræver en del niveau inden det er relevant for spiller såvel som træningshold.

Klubben har nogle klar målsætninger omkring hvad der skal opnås på disse hold. Hold som også har en særlig trænerkapacitet. Klubbens politik for elitetræningen kan findes andet steds på hjemmesiden og inkludere klare forventninger til Spiller, træner, klub samt selv holdene i en afvikling der er tilpasset DBTU’s BAT koncept som er en bodtennistilpasset udgave af DIF’s Alderstilpasset Koncept tilgang hvor vi tilbyder en elitetræning der til stadighed tager hensyn til spillerens alder.

  • Der opkræves et separat gebyr for elitetræning
  • Tildeling af pladser og aftale om antal pas aftales mellem spiller/forældre med Sportschef og/eller pågældende elitetrænere.
  • Silkeborg BTK har med forbundet Bordtennis Danmark en forpligtende aftale om at klubben ikke bare sikre Elitetræning for klubbens egen ungdom, men også har en aktiv rolle i region midt/vest
  • Silkeborg BTK er en del af eliteSilkeborg samarbejdet som giver særlige muligheder for lokale spillere.
  • Silkeborg BTK samarbejder med Silkeborg Efterskole hvor elever med bordtennis som disciplin tilbydes op til 7 træningspas om ugen inkl. morgentræning i Bordtennisklubben.

Lukket for kommentarer.